HMS og KS

HMS og KS. Helse, miljø, sikkerhet og kvalitetssikring.

RÅDGIVERE OG KONSULENTER         

Ser du etter personell som har erfaring som HMS, SHA eller KU? La oss bistå.

Våre rådgivere og konsulenter har lang erfaring med store prosjekter innen blant annet samferdsel og infrastruktur. De har de jobbet opp mot solide både norske og utenlandske hovedentreprenører.

I tillegg til våre medarbeidere, representerer vi et stort nettverk av selvstendige konsulenter som har solid erfaring fra en rekke fagområder innen bygg og anlegg.

Vår tilnærming overfor våre kunder, partnere og byggherrer er profesjonelt og effektivt. Som rådgivere og konsulenter vil vi alltid se etter å være løsningsorienterte ovenfor våre kunder.

Tjenester som er relatert opp mot kvalitet, sikkerhet, beredskap samt helse, miljø og sikkerhet er de fagområder som vi jobber med til daglig.
La oss bidra til at dere blir en foretrukket aktør innen deres bransje.

Ta kontakt med oss for et tilbud!

HMS-relatert

 • HMS

 • SHA

 • Koordinator utførende (KU)

 • Internkontroll

 • Beredskapsplan

 • Gransking

 • Kursing

Kvalitet

 • Bygge opp HMS og KS system som svarer for fremtidens behov.

 • Bruk av Landax styringssystem.

 • FDV dokumentasjon.

Sikkerhet og beredskap

Rådgivings-tjenester

 • Bedriftsrådgivning

 • Driftsoptimalisering