HMS, KS, Miljøfyrtårn og ISO tjenester

HMS, KS, Miljøfyrtårn
og ISO tjenester

OM MITT MILJØ

Hei.
Mitt navn er Jøran Martin Johansen og er daglig leder i Mitt Miljø AS.

Mitt Miljø er et firma som jobber tett opp mot virksomheter som har sterkt fokus på miljø og HMS. Vi bistår i dag flere virksomheter med å innføre ledelsessystemer for å kunne skape en mer dynamisk virksomhet. Ledelsessystemene er både innen miljøledelse, administrasjon og arbeidsmiljø. Standarder som ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 og Miljøfyrtårn er hva vi bygger våre tjenester på.

Som daglig leder ønsker jeg at vi som firma skal gi hver enkelt en tett oppfølging. Det er viktig for oss at nettopp din virksomhet skal se resultater av vårt arbeid!

Både våre egne og innleide rådgiver har bred erfaring i å jobbe med risikovurderinger og HMS arbeid. Store prosjekter med meget krevende rutiner og instrukser er noe vi har meget god erfaring med. Risikovurderingen av indre- og ytre miljø, granskninger og utarbeidelser av beredskapsplaner er noen av de tjenester vi tilbyr.

Om du har lyst til å finne ut mer om vår miljøpolicy og vårt fotavtrykk, finner du den i linken under.

Se vår årlig klima- og miljørapport 2021 for Mitt Miljø AS

Våre samarbeidspartnere:

Våre samarbeidspartnere:

RØRVIK, NORGE

+47 950 87 709