I denne bloggposten går vi innom flere ulike tema, og peker deg i riktig retning for å lese mer.

Arbeidstilsynet inviterer til webinar mandag 4. oktober. Webinaret har temaet «Forebygging av muskel- og skjelettplager i bygg- og anleggsbransjen», og er gratis å være med på.

Sykefraværsstatistikken viser at bygg- og anleggsnæringen har mer langtidssykefravær enn gjennomsnittet grunnet muskel- og skjelettdiagnoser. Konsekvensene av fraværet er store både for arbeidstakere, arbeidsgivere og samfunnet. Hva kan vi gjøre for å forebygge slike plager?

Tid: 4. oktober kl. 10.00
Varighet: 1,5 timer  

MELD DEG PÅ GRATIS WEBINAR HER

Miljødirektoratet har foreslått en ny strategi for å restaurere vassdrag. Denne strategien innebærer å samordne innsatsen bedre, øke kunnskapen og formidle samfunnsnytten av tiltakene.

– Elvene og vassdragsnaturen vår er under press fra mange hold. Skal vi klare å snu den negative utviklingen er det et behov for å koordinere restaureringsinnsatsen bedre nasjonalt. Forslaget til strategi for å restaurere  peker ut kursen for dette arbeidet de kommende 10 årene, som FN har utnevnt til restaureringstiåret, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

LES MER HER

DSB: Én av fire følger ikke første ladevettregel

Branner i elsykler, ladbare driller og mobilladere er vanskeligere å takle om natten når vi sover. Likevel lader veldig mange i rom uten røykvarsler, viser nye tall.

27 prosent innrømmer at de lader i rom der det ikke finnes røykvarsler. Det går frem av en landsrepresentativ undersøkelse Kantar har gjennomført på oppdrag for Norsk brannvernforening, DSB og forsikringsselskapet If. Spørreundersøkelsen er gjort i forbindelse med den årlige Brannvernuka.

LES MER HER