Selv i sommerferien jobbes det hardt med å kunne tilby våre kunder det beste innen kvalitetskontroll. Dette resulterte med at i midten av juli inngikk JM Konsult AS konsulentavtale med Landax. Vi kan nå stolt gi våre kunder enda bedre verktøy for å kvalitetssikre din virksomhets arbeid.

Kvalitetssikring

Landax er et norsk kvalitetssystem som skal sikrer de krav din virksomhet møter i hverdagen. Dere har nok oppdaget at det stilles både fra det offentlige og enkeltkunder større og større krav til dokumentasjon, historikk, ansatt sikkerhet og risikovurderinger. Og virkelig i vinden er dokumentasjon på miljø.

Utvikling er programvaren som Landax står for er prosessorientert. Dette medfører at den er meget tilpasningsdyktig til hver enkelt virksomhet og deres ønsker. Den er et viktig verktøy i forhold til å oppnå de mål som virksomheten setter.

Blant annet kan programvaren brukes til å oppnå mål som blant annet ønske om ISO standard i virksomheten.

Veien til miljø- og prosesskrav

Standarder som ISO 14001, ISO 9001, ISO 22000 blir lettere å oppnå ved bruk av Landax programvaren. Videre er denne med på å sikre at HMS driften hos en virksomhet kvalitetssikres opp mot det som til en hver tid er gjeldende lovverk.

Kravene som i dag stilles innen miljø og prosess bygger spesifikt på dokumentasjon. Dette medfører at det er viktig for en virksomhet å ha lett tilgang på denne. Blant annet etterspørres det ved anbud HMS- og miljødokumentasjon. Her vil Landax være et hjelpemiddel som letter arbeidet til HMS- og KS ansvarlig.

Lettelse av anbudsprosesser

Landax er et prosessorientert system som kan til stor grad rettes opp mot hver brukes ønsker. Dette medfører blant annet at man kan innlemme prosedyrer og prosesser som er felles for alle prosjekter og bare gjøre dette en gang. Man minimaliserer arbeidet med dokumentasjonskrav i anbudsprosesser og løsriver HMS/KS ansvarlig til å gjøre arbeidet med HMS og kvalitetssikring.

Brukervennligheten til Landax er uten tvil av betydning. Det er lett å komme inn på systemet både via app eller web. Hver enkelt bruker kan ha tilgang bare på de systemer som er nødvendig for å kunne gjennomføre arbeidet. Dette medfører at man fjerner en god del støy for ansatte. Trenger man bare tilgang til avvik, risikovurdering, SJA og timesføring. Kan dette lett gjøres.

Om dette virker interessant, så ta gjerne kontakt med oss for en uformell prat om systemet og deres behov.

Få orden i sysakene og spar penger.