Yter ditt firma tjenester, leverer produkter eller skal legge inn anbud hos kommuner og fylkeskommuner? Da bør du lese dette nyhetsbrevet.

Etter uttalelser fra politikerne vil det fra 2019 vesentlig vanskeligere å komme inn som privat aktør. Dette i forhold til å yte tjenester, levere produkter og legge inn anbud hos det offentlige. Da vil det inntre en ny forskrift for offentlige anskaffelser. Dette kommer som en forlengelse av nytt EU-direktiv.

Flere firmaer opplever nå at kommuner, fylkeskommuner og statens avdelinger allerede har begynt å sette krav ved anbud at framlegging av miljøsertifikat ved innlevering av anbud. Om dette ikke foreligger, vil ikke firmaet bli tatt med i videre vurdering av anbudet. Dette medfører at firmaer i dag kan risikere å gå glipp av millioner grunnet et nytt formelt krav.

Grunnlaget er implementering av EU-direktiv, som har ført til en høring. Høringen ble avsluttet den 10. februar i år for ny forskrift for offentlige anskaffelser. I denne sammenheng settes det større krav til miljøfokus.

ISO, EMAS og Miljøfyrtårn må til

I høringsuttalelsen er det både fra det offentlige og flere miljøorganisasjoner satt større fokus på miljødokumentasjon ved offentlige anskaffelser. Ut fra det som har kommet fram av høringsuttalelsene, vil kravet bli satt til å bli vurdert til minimum 30% av kjøpet.

Kravet vil bli effektuert i ny forskrift som kommer i løpet av 2018, vil derfor få store ringvirkninger for mange firma som i dag enten har avtaler med kommuner, fylke og staten kan risikere å miste sine avtaler om man ikke kan framlegge miljøsertifikat ved neste runde.

For ditt firma innebærer dette at om man ikke er sertifisert inne blant annet ISO, Miljøfyrtårn eller EMAS vil man ikke være med i beregningen hos kommuner, fylkeskommuner eller stat, ved reforhandlinger og anbud.

Om du ønsker å lese mer om dette kan du finne det på Regjeringen.no og miljøfyrtårn.no.