En av Norges største entreprenører ble denne uken ilagt en millionbot etter en ulykke som førte til dødsfall av arbeidstaker. Videre må de betale kr 125.000 til to etterlatte. Grunnen er manglende forståelse av risikovurdering og dårlig sikring av farlig området.

November 2016 mistet en ansatt hos en av Norges største entreprenører livet i en arbeidsulykke. Ulykken skjedde ved en kran. Generelt har denne virksomheten en meget god håndtering av problematikken rundt helse, miljø og sikkerhet. Noe som også kommer fram av etterforskingen, men etter etterforskningen faller avgjørelsen med bakgrunn i manglende risikovurdering som ble gjort i forkant.

To brudd på arbeidsmiljøloven

Siktelsen som har blitt tatt ut påpeker at det forelå to brudd på arbeidsmiljøloven når arbeidsulykken inntraff. Manglende definisjon av farlig sone rundt kranføttene, samt sikring av samme sone medfører at ansvarsforholdet hos arbeidsgiver ikke ble overholdt.

Grunnlaget for arbeidsmiljøloven er å sikre at arbeidsgiver sørger for at arbeidstakers helse-, miljø og sikkerhet blir ivaretatt. Reguleringen av risikoanalyser, forståelse av definisjoner og ivaretakelse av arbeidstakers sikkerhet er avgjørende.  Svikter noen av disse problemstillingene, medfører dette ofte i mangler som kan få fatale følger.

Manglende forståelse av og vurdering av risiko

En risikovurdering skal omfatte de aspekter som kan medføre eller står fram som potensielle skade- eller ulykkes situasjoner for arbeidstaker. Dette mener politiet etter etterforskningen av ulykken ikke var gjort på korrekt måte. Før ulykken forelå det en risikovurdering på bruk av kran på arbeidsområdet, men det menes at denne ikke var omfattende nok. Slik risikovurderingen framsto, manglet det vurdering av risiko rundt kranens føtter og motvekts lodd.

I siktelsen menes det at det ikke forelå noe forståelse av at området rundt foten av kranen er en faresone og var derfor ikke tatt med i vurderingen av risikoen rundt dette. Derfor menes det at dette er et klart brudd på arbeidsmiljøloven i forhold til forståelse av hva som medfører risiko for arbeidstaker.

Selv om det lå klare vurderinger rundt resten av området, framstår området rundt kranføttene som så klare faresoner, at dette framstår som et klart brudd på arbeidsmiljøloven.

Arbeidsgiver ble gitt alt ansvar

I følge Trønder-Avisa (betalingstjeneste) ble kranføreren frikjent for ansvar, noe som medfører at alt ansvar blir lagt til arbeidsgiver. Dette spesielt med tanke på at det ikke forelå noen form for sperrer eller andre sikkerhetstiltak som kunne sikre arbeidstakere fra å ferdes i farefullt området.

Ansvarsforhold som medfører brudd innen HMS kan falle økonomisk på foretaket som omfattes av ulykker, samt at daglig leder, styret og andre ansvarshavende kan straffeforfølges i forhold til brudd på arbeidsmiljøloven.

Det skal nevnes at entreprenøren har fram til 15 september på å vedta boten.