Det viktigste for oss var et miljøvennlig alternativ.

Når valget av nytt kjøretøy for virksomheten skulle gjennomføres, ble valget av personbil tatt ved hjelp av nybilvelgeren.

JM Konsult AS har kunder over store deler av Norge. Det fører til at man i flere tilfeller må ut å reise over lengre distanser. I vår miljø og transportpolicy rettes det fokus på at man til en hver tid skal belaste miljøet minst mulig der hvor det er hensiktsmessig.

Dette innebærer også at man gjør en vurdering av reisetid, belastning for både oss og kunden, økonomisk belastning og miljøbelastning.

Kriterievalg

Kriteriene som ble lagt til grunn når vi skulle velge ny bil var følgende:

  • Rekkevidde
  • Miljøbelastning
  • Teknologi
  • Økonomisk belastning

Med dette i tankene, endte vi opp med en hybridbil. Så ser du en liten blå personbil med svart tak. Kan det fort være oss som passerer.